آزمون نفوذپذیری، فرآیند ارزیابی امنیتی شبکه ها، سایت ها یا سیستم های کامپیوتری است که بوسیله شبیه سازی یک حمله که توسط هکر انجام می شود، صورت می گیرد و هدف از انجام آن، اطمینان از صحت پیکربندی امنیتی سیستم ها، اطمینان از ایمنی در مقابل آخرین آسیب پذیری ها، یافتن نقاط ضعف پیش از سوءاستفاده مهاجمان، کاهش هزینه های ترمیم و کاهش مخاطرات نفوذ مهاجمان است.

تست نفوذ

ارزیابی امنیتی و آزمون نفوذ برنامه‌های کاربردی

خدمات در آزمون نفوذپذیری در برنامه های کاربردی تحت وب عبارتند از:

 1. ارایه آزمون های نفوذ پذیری برنامه های کاربردی (وب، وب سرویس، موبایل و میزکار) در قالب تست
 2. جعبه سفید (White Box) جعبه سیاه (Black Box) و جعبه خاکستری (Gray Box)
 3. تست آسیب پذیری های برنامه های کاربردی سازمان با متدهای روز دنیا مانند OWASP
 4. بررسی امکان نفوذ به سیستمها و شبکه سازمان از طریق برنامه های تحت وب
 5. ارائه راه حل برای رفع مشکلات و آسیبپذیریهای امنیتی موجود
 6. دستیابی به راه حل جامع برای رفع آسیب پذیریهای احتمالی آینده
 7. ارایه گزارشات به صورت کامل و در سریع ترین زمان ممکن برای رفع آسیب پذیری های احتمالی

ارزیابی امنیتی و آزمون نفوذ شبکه و زیرساخت

خدمات در آزمون نفوذپذیری در شبکه و زیرساخت عبارتند از:

 1. پیمایش و بازدید از شبکه داخلی سازمان
 2. ارزیابی امنیتی شبکه های بیسیم
 3. بررسی دسترسی های از راه دور در شبکه
 4. تست نفوذپذیری روترها و تجهیزات برقرارکننده ارتباطات در زیرساخت
 5. تست نفوذپذیری تجهیزات و نرم افزارهای امنیتی شامل: IDS/IDP/IPS ،Firewall و…
 6. بررسی وضعیت تجهیزات شبکه در مقابل حملات روز صفر و حملات انکار سرویس
 7. ارایه راهکارهای تامین امنیت در شبکه
 8. ارایه گزارشات به صورت کامل و در سریع ترین زمان ممکن برای رفع آسیب پذیری های احتمالی

ارایه مشاوره های امنیتی به سازمان ها در راه اندازی سیستم های تحت وب و شبکه:

 1. مشاوره و راهاندازی زیرساختهای ارزیابی امنیتی متناسب با مأموریت سازمان
 2. مشاوره و استقرار و بهینهسازی فرایندهای مرتبط با ارزیابی امنیتی در سازمان
 3. مشاوره و انجام خدمات آزمون نفوذ
 4. مشاوره در برطرف سازی مخاطرات و آسیبپذیریهای امنیتی

جهت اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.