آشفتگی و وحشت در بازار کریپتو به دلیل رکود «استیبل کوین» باعث سقوط گسترده‌تر می‌شود