شرکت مخابرات اعلام کرد: سامانه ارتباطات راه دور و بین الملل (۲۰۱۲۶) به منظور انتقال تجهیزات سرور در تاریخ ۲۰ خرداد ماه دچار اختلال می شود.
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه تهران، به منظور اجرای عملیات انتقال تجهیزات سرور، برقراری ارتباط با سامانه ارتباطات راه دور و بین الملل (۲۰۱۲۶) از امروز، تاریخ ۲۰ خرداد ماه به مدت ۴۸ ساعت با اختلال همراه است.