توییتر سیاست حفظ حریم خصوصی خود را به یک بازی ویدیویی قدیمی تبدیل می کند