دستورات اجرایی در ویندوز کلاینت و ویندوز سرور

 

ما در این مقاله لیست دستورات اجرایی ویندوز را برایتان فراهم آورده ایم . فایل های با پسوند MSC “کنسول” یا “برنامه” هستند که برای پیکربندی برخی از جنبه های ویندوز استفاده می شوند. این دستورات اجرایی بسیار مفید و کارآمد بوده و دستورات زیادی را شامل می شوند .

در زیر لیستی از دستوراتی است که کنسول های مختلف را در ویندوز باز می کنند. برخی از کنسول ها فقط در سرور ویندوز و فقط در برخی نسخه ها در دسترس هستند.
محل پیش‌فرض فایل‌های msc در Windows\System32 است.
می توانید هر یک از فایل ها را با میانبر Windows-R اجرا کنید، نام و پسوند فایل msc را تایپ کنید و کلید Enter را روی صفحه کلید بزنید. مثال: perfmon.msc

دستورات اجرای کنسول های مدیریتی پرکاربرد در ویندوز از طریق CMD و Run
ردیف 1 ردیف 2
دستور اجرا کنسول دستور اجرا کنسول
azman.msc Authorization Manager services.msc Services Manager
certlm.msc Certificates Local Computer taskschd.msc Task Scheduler
certmgr.msc Certificates tpm.msc Trusted Platform Module Management
comexp.msc Component Services wf.msc Windows Firewall
compmgmt.msc Computer Management wmimgmt.msc WMI Management
devmgmt.msc Device Manager mmc  Management console for snap-in creation
devmoderunasuserconfig.msc User Manager gpedit.msc  group policy editor
diskmgmt.msc Disk Management diskmgmt.msc  Disk management
eventvwr.msc Event Viewer devmgmt.msc  Device manager
fsmgmt.msc Shared Folders lusrmgr.msc  Local user/group management
gpedit.msc Group Policy Editor compmgmt.msc  Computer management
lusrmgr.msc Local Users and Groups services.msc  Services
perfmon.msc Performance Monitor comexp.msc  Com+ manager
printmanagement.msc Print Management dfrg.msc Disk Defragment
rsop.msc Resultant Set of Policies inetcpl.cpl Internet Properties
secpol.msc Local Security Policy ntmsmgr.msc Removable Storage
rsop.msc Resultant Set of Policy (XP Prof) ntmsoprq.msc Removable Storage Operator Requests

دستورات اجرایی در ویندوز سرور

دستورات اجرای کنسول های مدیریتی پرکاربرد در ویندوز  سرور از طریق CMD و Run
ردیف 1 ردیف 2
دستور اجرا کنسول دستور اجرا کنسول
adsiedit.msc ADSI Edit pkiview.msc Enterprise PKI
certim.msc Local Computer Certificates remoteprograms.msc RemoteApp Manager
certsrv.msc Certification Authority rrasmgmt.msc Routing and Remote Access
certtmpl.msc Certification Templates sanmmc.msc Storage Manager for SANs
ciadv.msc Indexing Service sbmgr.msc Remote Desktop Connection Manager
cluadmin.msc Failover Cluster Manager sbmgr.msc Remote Desktop Connection Manager
da6to4.msc Network Interfaces Performance Monitor scanmanagement.msc Scan Management
daihttps.msc HTTPS Traffic Performance Monitor servermanager.msc Server Manager
daipsecdos.msc IPSec Performance Monitor storagemgmt.msc Share and Storage Management
daisatapmsc ISATAP Performance Monitor storexpl.msc Storage Explorer
dfsmgmt.msc DFS Management tapimgmt.msc Telephony
dhcpmgmt.msc DHCP Management tsadmin.msc Remote Desktop Services Manager
dnsmgmt.msc DNS Manager tsconfig.msc Remote Desktop Session Host Configuration
domain.msc Active Directory Domains and Trust tsgateway.msc RD Gateway Manager
dsa.msc Active Directory Users and Computers. tsmmc.msc Remote Desktops
dssite.msc Active Directory Sites and Services virtmgmt.msc Hyper-V Manager
fsrm.msc File Server Resource Manager Wdsmgmt-msc Windows Deployment Services
fxsadmin.msc Microsoft Fax Service Manager winsmgmt.msc WINS
gpmc.msc Group Policy Management wsus.msc Update Services
gptedit.msc Group Policy Starter GPO Editor wbiadmin.msc Windows Server Backup
hcscfg.msc Health Registration Authority wsrm.msc Windows System Resource Manager
idmumgmt.msc Microsoft Identity Management for Unix lsdiag.msc RD Licensing Diagnoser
iis.msc Internet Information Services Manager mfsmgmt.msc Services for Network File System
iis6.msc Internet Information Services Manager 6.0 napclcfg.msc NAP Client Configuration