روش جدید هکرها برای نفوذ آسانتر به اطلاعات شرکت‌های بزرگ