[it_heading text=”سوالات متداول Safetica” head_tag=”h2″ extrabold=”normal”]
[it_heading text=”Safetica FAQ” head_tag=”h2″ extrabold=”normal”]
Safetica چیست؟

Safetica یک راه‌کار جلوگیری از نشت داده است. با Safetica می‌توانید خروجی‌های داده شرکت یا سازمان خود را ممیزی کنید و از نشت داده‌ها جلوگیری کنید. همچنین Safetica به شما کمک می‌کند تا دید شفافی نسبت به عملکرد شرکت یا سازمان خود داشته باشید.

لایسنس سیفتیکا به چه صورت است؟

شرکت رایان سامانه آرکا نماینده رسمی سیفتیکا در ایران است. لایسنس سیفتیکا به صورت رسمی و قانونی به نام مشتری تهیه می شود. Certificate مربوط به نمایندگی ما و همچنین Certificate مربوط به لایسنس به صورت ایمیل از طرف خود شرکت Safetica به مشتری ارسال می‌شود.

لایسنس سیفتیکا به چه صورت است؟

شرکت رایان سامانه آرکا نماینده رسمی سیفتیکا در ایران است. لایسنس سیفتیکا به صورت رسمی و قانونی به نام مشتری تهیه می شود. Certificate مربوط به نمایندگی ما و همچنین Certificate مربوط به لایسنس به صورت ایمیل از طرف خود شرکت Safetica به مشتری ارسال می‌شود.

امکان نصب آزمایشی سیفتیکا وجود دارد؟

بله. ما در رایان سامانه آرکا لایسنس آزمایشی را برای شما فراهم می‌کنیم. همچنین پس از نصب و استقرار نرم افزار، گزارش شفاف سازی و گزارش جریان داده را به صورت رایگان در اختیار سازمان شما قرار می دهیم.