منبع: انتخاب
گروهی از روزنامه نگاران ایالات متحده در کشفی عجیب متوجه شده‌اند هر بار در توئیتر عبارت «دشمن مردم» را تایپ می‌کنند به سمت نیویورک تایمز هدایت می‌شوند.
وقتی کلمه «مردم» را به تنهایی جست وجو کنیم، شاید معمای مذکور تا حدودی حل شود. درواقع به نظر می‌رسد توئیتر هر عبارتی را که با کلمه مردم همراه باشد به نیویورک تایمز ارتباط می‌دهد.
در جهان توئیتر، نیویورک تایمز دشمن مردم است. اما همزمان دوست مردم نیز محسوب می‌شود. حتی اگر عباراتی مثل مردم روستا را هم جست‌و‌جو کنید باز هم نیویورک تایمز را مشاهده خواهید کرد.
هنوز به‌طور دقیق مشخص نیست که باگ بین کلمات نیویورک تایمز و مردم از کجا پیدا شده است. درواقع زیرساخت این باگ تا حدودی مبهم است.
این موضوع می‌تواند ناشی از یک اشکال مستقیم یا یک ارتباط متقارن بر اساس چیزی در پروفایل تایمز باشد. با وجود این، توئیتر باگ مذکور را در بیانیه‌ای تأیید کرده است.
در این بیانیه آمده است: «این اشکال در سیستم تایپ جست‌و‌جوی ما محدود به دسکتاپ است که ما در حال تلاش برای رفع آن هستیم.
مسأله این است که برای برخی از پرس و جوها در بخش جست‌و‌جو، کلمه مردم به کلمه نیویورک تایمز مرتبط شده. البته ما هنوز نمی‌دانیم که چرا سیستم جست‌و‌جو این کار را انجام می‌دهد، اما می‌دانیم که این موضوع باید هرچه سریعتر حل شود.»