فریب اپلیکیشن‌هایی با هدف «ارتقا به نسخه‌های جدید اندروید» را نخورید