نسخه بتا و آزمایشی تلگرام با قابلیت های جدید و جالب منتشر شد که باید به زودی منتظر این ویژگی ها در نسخه رسمی باشیم.
محبوب ترین ویژگی Wechat یعنی یافتن افراد که در نزدیکی شما قرار دارند به نسخه بتای تلگرام افزوده شده است. اضافه کردن افراد و گروه ها در نزدیکی؛ افرادی که از نظر جغرافیایی به شما نزدیک هستند را ببینید، با آنها چت کنید یا با آنها گروه تشکیل دهید و شروع به چت کنید.
امکان انتقال مالکیت کانال ها و گروه ها سرانجام در این پیام رسان ممکن خواهد شد. قابلیتی که چند وقتی است کاربران از پاول دورف خواسته اند تا در دسترس قرار دهد.
قابلیت دیگر افزودن تماس بدون شماره تلفن است . امکان اضافه کردن یک کاربر به مخاطبین خود به وجود آمده است حتی اگر شماره او را نداشته باشید میتوانید مخاطب دلخواه خود را به لیست مخاطب های خود اضافه کنید،اگر شخصی را به مخاطبین خود اضافه کنید، می توانید مشخص کنید فرد مورد نظر شماره شما را ببیند یا نبیند.
در انتها لازم به ذکر است چند روز بعد از انتشار نسخه آزمایشی تلگرام و بررسی مشکلات، نسخه اصلی تلگرام منتشر خواهد شد که شامل این ویژگی هاست.