میلیونرهای جهان به سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال چشم دوخته‌اند