دکتر مهدی پور

مدیر عامل


دکتری هوش مصنوعی دانشگاه تبریز
بنیان گذار شرکت رایان سامانه آرکا
نماینده برتر شرکت Avira در خاورمیانه
ما تلاش می کنیم تا امنیت خاطر را تقدیم شما کنیم.

دکتر رمضان نیا

مدیر فنی


دکتری فلان دانشگاه
امنیت اتفاقی نیست

مهندس باهر

مدیر پشتیبانی


کارشناس ارشد محصولات امنیت
ما خوب هستیم

ندا باقری

مدیر واحد بازاریابی

0912


فریبا ازنولی

مدیر واحد فروش

099100