بیوگرافی پریسا تبریز، بانوی ایرانی-لهستانی در راس تیم کروم گوگل