سکرایت، برنده برترین آنتی ویروس ۲۰۲۰

مؤسسه AV-Test ، دوباره آنتی ویروس Seqrite EPS را به عنوان محصول برتر تصدیق کرد.

سکرایت، برنده برترین آنتی ویروس 2020

, Seqrite Endpoint Securityو یا به اختصار EPS. بار دیگر توسط شرکت معتبر AV-Test به عنوان بهترین محصول امنیتی ویندوز مورد آزمایش و تأیید قرار گرفته است. این شرکت،  تست های گسترده ای را در مورد قابلیت های موجود EPS در ماه مه و ژوئن سال ۲۰۲۰ انجام داده است. و به آن نمره تقریباً عالی را اعطا کرد. این محصول نمره ۱۷٫۵ از ۱۸ را از لحاظ کارایی، از لحاظ سطح حفاظت نمره عالی ۶ از ۶ و نمره ۵٫۵ از ۶ را به لحاظ قابلیت استفاده از این موسسه کسب کرده است.

ما در اینجا یک نگاه اجمالی به پارامترهای تست AV-Test می کنیم:

حفاظت

مکانیسم حافظت برتر EPS در برابر بدافزارهای جدید و نوظهور.

سکرایت، برنده برترین آنتی ویروس 2020

سکرایت، برنده برترین آنتی ویروس ۲۰۲۰

کارایی

تأثیر EPS بر عملکرد و کارایی سیستم.

"سکرایت، برنده برترین آنتی ویروس 2020

گزارش کامل را اینجا بخوانید.

Seqrite  چندین بار( هم در سال ۲۰۱۶ و هم ۲۰۱۷) توسط AV-Test به عنوان بهترین محصول امنیتی دستگاههای ویندوز سازمانی مورد تأیید قرار گرفته است. Seqrite Endpoint Security، قبل از صدور گواهینامه به عنوان بهترین آنتی ویروس، در کنار ۱۸ محصول امنیت سایبری جهانی مورد تست قرار گرفت.

شرمت رایان سامانه آرکا