15 دسامبر 2021

نحوه پیدا کردن آسیب‌پذیری log4j

نحوه پیدا کردن آسیب‌پذیری log4j     عموم آسیب‌پذیری‌ها که صرفا محدود به یک نرم‌افزار خاص هستند، یکی از دردسرهای اصلی آسیب‌پذیری log4j وجود آن در […]