اسمارترمیل

8 مارس 2021

وضعیت بحرانی امنیت سایبری در کشور درباره ایمیل سرورهای Exchange

وضعیت بحرانی امنیت سایبری در کشور درباره ایمیل سرورهای Exchange   براساس گزارش سایت Shodan.io تعداد 266629 ایمیل سرورهای Exchange آسیب پذیر همچنان روی اینترنت در […]
7 فوریه 2021

SmarterMail

  ایمیل سرور اسمارترمیل   هزینه تمام شده پایین نصب، مدیریت و نگهداری بسیار آسان کلیه ابزارهای نگهداری مانند Backup، Server monitoring و Remote monitoring تعبیه […]