اشتراک فایل

16 مرداد 1400

اطلاع از زمان اشتراک گذاری فایل

اطلاع از زمان اشتراک گذاری فایل در برخی مواقع نیاز میباشد که از زمان دقیق اشتراک گذاری فایل در شبکه آگاه شویم و همچنین اطلاع پیدا […]