9 فوریه 2020

عدم آمادگی جهان برای مقابله با حملات سایبری

شرکت فایرآی در جدیدترین گزارش خود اعلام کرد، بیش از نیمی از کسب‌وکارهای جهان، اطمینان ندارند که به سطح مناسبی برای مقابله با حملات سایبری رسیده […]