امنیت ایمیل سرور SMG

09/09/2023

چگونه خدمات امنیت ایمیل مناسب برای سازمان خود انتخاب کنید.

با گسترش تهدیدات امنیتی ایمیل به سرعت، شرکت‌ها می‌توانند با استفاده از یک خدمات امنیت ایمیل برتر این تهدیدات را به سرعت تشخیص داده و مسدود […]

جشنواره محصولات Splunk ،Manageengine ،Safetica ،Sophos ،Smartermail و راهکارهای DLP ،PAM ،Monitoring و Cisco. جهت اطلاعات بیشتر با کارشناسان در ارتباط باشید.