امنیت ایمیل

9 سپتامبر 2023

چگونه خدمات امنیت ایمیل مناسب برای سازمان خود انتخاب کنید.

با گسترش تهدیدات امنیتی ایمیل به سرعت، شرکت‌ها می‌توانند با استفاده از یک خدمات امنیت ایمیل برتر این تهدیدات را به سرعت تشخیص داده و مسدود […]
7 فوریه 2021

SmarterMail

  ایمیل سرور اسمارترمیل   هزینه تمام شده پایین نصب، مدیریت و نگهداری بسیار آسان کلیه ابزارهای نگهداری مانند Backup، Server monitoring و Remote monitoring تعبیه […]