برنامه نویسی شبکه

24 فوریه 2020

برنامه‌نویسی چگونه روی مغز شما تأثیر می‌گذارد؟

همان‌طور که هنر می‌تواند ذهن شما را به طرق مختلف شکل دهد، برنامه‌نویسی کامپیوتر هم می‌تواند روی مغز شما و نوع فکر کردن شما تأثیر بگذارد. احتمالا این تأثیرات به شکلی است که […]