بروشور فارسی Zecurion DLP

02/02/2020

Zecurion DLP جلوگیری از نشت داده

معرفی Zecurion DLP : جلوگیری از نشت داده داده ها، شریان اصلی یک کسب و کار و یا سازمان است. مالکیت معنوی، داده های مالی، اطلاعات […]

جشنواره محصولات Splunk ،Manageengine ،Safetica ،Sophos ،Smartermail و راهکارهای DLP ،PAM ،Monitoring و Cisco. جهت اطلاعات بیشتر با کارشناسان در ارتباط باشید.