به روز رسانی های امنیتی

12 تیر 1400

آسیب پذیری اجرای کد از راه دور CVE-2021-1675-Windows Spooler

آسیب پذیری اجرای کد از راه دور CVE-2021-1675-Windows Spooler برای اطلاعات بیشتر در مورد تعریف این معیارها ، لطفاً به سیستم امتیازدهی آسیب پذیری مشترک مراجعه […]