تامین اجتماعی

10 آگوست 2021

تبادل اسناد سلامت در سامانه اطلاعات بیمارستان‌ها الزامی شد

شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور در راستای توسعه، تکمیل و گسترش خدمات سلامت الکترونیکی در کشور، سامانه اطلاعات بیمارستان‌ها را موظف به تبادل الکترونیکی اسناد سلامت […]