13 جولای 2021

تجارت پردرآمدی به نام تجارت با ابزار هوش مصنوعی

درحال حاضر یکی پردرآمدترین تجارت‌ها، تجارت با ابزار هوش مصنوعی است، اما سود حاصل از این تجارت به جیب همه‌ سهامداران اصلی این تجارت سرازیر نمی‌شود […]