تجزیه و تحلیل رفتاری (SONAR)

24/04/2023

تجزیه و تحلیل رفتاری (SONAR)

تجزیه و تحلیل رفتاری SONAR بخشی از محافظت از تهدید بصورت پیشگیرانه در رایانه های مشتری و خط مشی حفاظت از ویروس و جاسوس افزار در […]

جشنواره محصولات Splunk ،Manageengine ،Safetica ،Sophos ،Smartermail و راهکارهای DLP ،PAM ،Monitoring و Cisco. جهت اطلاعات بیشتر با کارشناسان در ارتباط باشید.