جو بایدن

08/09/2021

کاخ سفید مجبور کرد تا همه ی نرم افزارهای آسیب پذیر شناسایی شوند

این یادداشت، دستور اجرایی رئیس جمهور جو بایدن در ماه می را دنبال می کند. بر اساس یادداشتی که 10 اوت توسط دفتر مدیریت و بودجه […]

جشنواره محصولات Splunk ،Manageengine ،Safetica ،Sophos ،Smartermail و راهکارهای DLP ،PAM ،Monitoring و Cisco. جهت اطلاعات بیشتر با کارشناسان در ارتباط باشید.