دسترسی غیر مجاز

معرفي 

امنیت اطلاعات، یکی از بزرگترین چالشهای عصر فناوری اطلاعات محسوب می‌شود. حفاظت از اطلاعات در مقابل دسترسی غیر مجاز، تغییرات، خرابکاری و افشاء، امری ضروری و اجتناب ناپذیر به شمار می‌رود. از این رو، امنیت دارایی‌های اطلاعاتی، برای تمامی سازمان‌ها امری حیاتی بوده و مستلزم یک مدیریت اثربخش است. سیستم مدیریت امنیت اطلاعات یا ISMS) – Information Security Management System) سیستمی است جهت شناسایی، برطرف سازی و مدیریت آسیب پذیری‌ها، تهدیدها و مخاطرات امنیتی موجود در فضای اطلاعات و سرویس دهی سازمان‌ها. چه بسا سازمانهایی و شرکتهایی که بسیاری از فرصت‌های کسب و کار را به دلیل نداشتن محیط امن و قابل اطمینان برای اطلاعات پر ارزش خود یا مشتری، از دست می‌دهند.

هدف اصلی این سیستم برقراری مکانیسمی جهت حفاظت از فرصتها و به حداقل رساندن احتمال وقوع تهدیدات امنیتی اعم از تهدیدات داخلی سازمان، تهدیدات خارجی سازمان، تهدیدات اتفاقی، تهدیدات ناشی از خطاهای عمدی و غیر عمدی است. ایجاد بستری امن جهت تولید، پردازش، انتقال و نگهداری از اطلاعات سازمان و حصول اطمینان برای مشتریان داخلی و خارجی، تأمین کنندگان، ذینفعان، شرکای تجاری و سازمان‌های بالادستی در راستای حفظ محرمانگی، صحت و در دسترس بودن اطلاعات از دیگر اهداف این سیستم محسوب می‌شود.

با توجه به نیازهای امنیتی، مرکز آموزش شرکت رایان سامانه آرکا، اقدام به برگزرای دوره های مرتبط با ISMS به شرح زیر نموده است:

 

1 ژوئن 2019

سیستم امنیت اطلاعات ISMS

معرفي  امنیت اطلاعات، یکی از بزرگترین چالشهای عصر فناوری اطلاعات محسوب می‌شود. حفاظت از اطلاعات در مقابل دسترسی غیر مجاز، تغییرات، خرابکاری و افشاء، امری ضروری […]