دوره آموزشی

8 می 2023

خدمات فنی Microsoft Exchange آرکا

خدمات فنی Microsoft Exchange آرکا شرکت Microsoft Exchange Server یک سیستم ایمیل و تقویمی مبتنی بر سرور است که برای کاربران شرکتی به منظور مدیریت ایمیل، […]
14 دسامبر 2021

ManageEngine Desktop Central

ManageEngine Endpoint Central (Desktop Central) یک راه کار شفاف برای مدیریت کامل نقطه پایانی ManageEngine Endpoint Central (Desktop Central) یک راه حل UEM است که به مدیریت سرورها، […]