شماره ماه آوریل ماهنامه SANS از اهمیت محافظت از ردپای دیجیتالی شما و حفظ حریم خصوصی‌ سخن می‌گوید.

به گزارش افتانا (پایگاه خبری امنیت فناوری اطلاعات)، هدف از حفظ حریم خصوصی محافظت از ردپای دیجیتالی شما است. یعنی محافظت و محدود کردن اطلاعات جمع‌آوری شده درباره شما. در دنیای دیجیتالی ماروز ما نمی توانیم مانع کاملی بر سر راه این موضوع شویم، اما می‌توان آن را کاهش داد.

شماره ماه آوریل ماهنامه SANS که به کوشش شرکت شبکه امن در راستای افزایش آگاهی کاربران رایانه از امنیت اطلاعات منتشر می‌شود می‌کوشد راهکارهایی را برای محافظت از ردپای دیجیتالی اشخاص برای حفظ حریم خصوصی آنها ارائه می‌دهد.

نسخه کامل این ماهنامه در فایل پیوستی  قابل دریافت است.