سازمان انرژی اتمی ایران

27 ژانویه 2021

رونمایی از سومین آزمایش مهم انتقال اطلاعات به روش کوانتومی

سومین آزمایش انتقال امن کوانتومی فوتون‌ها از سازمان انرژی اتمی ایران تا برج میلاد  با تجهیزات پیشرفته و به همت متخصصان و پژوهشگران مرکز فناوری‌های کوانتومی […]