شبکه های بی سیم

25 فوریه 2020

تاثیرات و چالش‌های شبکه‌های نسل ششم

جهان در انتظار ورود سراسری شبکه‌های بی‌سیم نسل پنجم (5G) است و همه می‌خواهند تأثیر آن بر اقصاد و دنیای روزمره را مشاهده کنند. با این […]