11 جولای 2021

ربات ضد لغزش در زمان واقعی با زمین های چالش برانگیز سازگار می شود

ربات ها مواجهه با یک سطح یا مانع غیرمعمول را معمولاً به معنای توقف ناگهانی یا سقوط سخت می دانند. اما محققان مدل جدیدی برای حرکت […]