فناوری اطلاعات

15/09/2021

عدم ارتقای تجهیزات IT سبب افزایش هزینه ها می شود

تقریباً نیمی از پول بریتانیا برای فناوری اطلاعات صرف حمایت از سیستم های قدیمی فناوری اطلاعات می شود – مبلغ 2.3 میلیارد پوند در سال. بر […]

جشنواره محصولات Splunk ،Manageengine ،Safetica ،Sophos ،Smartermail و راهکارهای DLP ،PAM ،Monitoring و Cisco. جهت اطلاعات بیشتر با کارشناسان در ارتباط باشید.