مدیریت دسترسی

16 ژوئن 2021

PAM چیست؟

PAM چیست؟ مدیریت دسترسی های ممتاز (PAM) چیست؟ PAM به چه شکلی کار میکند؟ PAM مابین منابع سازمان (سخت افزار ها، نرم افزار، روتر و سویچ […]
30 می 2021

مدیریت دسترسی کاربران ممتاز (Manageengine PAM360)