نرم افزار pam

22 فوریه 2021

راهکارهای مدیریت دسترسی خاص (Arcon Pam)

مدیریت و کنترل سطوح دسترسی افزایش تهدیدات امنیتی پیچیده و هدفمند توسط مهاجمان خارجی و خودی های مخرب ، محافظت صحیح از اطلاعات مهم و حساس […]
30 ژانویه 2021

سنهاسگورا SenhaSegura PAM

18 می 2019

سامانه مدیریتی دسترسی خاص Arcon PAM

معرفي   Arcon Privileged Access Management- PAM امروزه با گسترش زیرساخت‏های شبکه، افزایش تجهیزات فعال و برون سپاری و پیمانکاری بخش‏های عظیمی‌از سازمان‏ها از یک سو و […]