نرم افزار Zecurion DLP

8 آگوست 2021

موارد جدید در Zecurion DLP 11

موارد جدید در Zecurion DLP 11 ماژول های Report ، Advanced data enrichment ، ابزارهای جدید آنالیز و بهبود وب کنسول    1 ماژول Incident Response […]
2 فوریه 2020

Zecurion DLP جلوگیری از نشت داده