نصب با استفاده از GPO

24 نوامبر 2021

نصب گروهی با استفاده از GPO

نصب گروهی با استفاده از GPO در صورت استفاده از  Active Directory امکان پذیر است. با این روش شما می توانید  Downloader Agent ها را به […]