نظارت بر عملکرد

7 ژوئن 2022

Zabbix

شرکت Zabbix در سال 2005 تأسیس شد، زمانی که مدیر عامل و مالک آن، الکسی ولادیشف، تصمیم به توسعه راه حل نظارتی را که روی آن […]