نماینده انحصاری Safetica

1 نوامبر 2021

پیشتازی Safetica در گزارش ارزیابی DLP ها

Safetica در ارزیابی SoftwareReviews Safetica در ارزیابی SoftwareReviews پیشتازِ راه کار های جلوگیری از نشت اطلاعات (DLP) اعلام شد. SoftwareReviews گروه تحقیقاتی و مشاوره فناوری اطلاعات […]