نمایندگی PAM

3 ژانویه 2022

آشنایی با مدیریت حساب ممتاز

آشنایی با مدیریت حساب ممتاز حسابهای ممتاز در همه جای محیط IT وجود دارند. آنها به IT عناصر سازنده مدیریت شبکه های گسترده سخت افزاری و […]
18 آگوست 2021

تفاوت PAM و IAM

تفاوت PAM و IAM دراین مقاله قصد داریم به تفاوت بین (Privileged Access Management) PAM و (Identity Access Management)IAM بپردازیم. مدیریت دسترسی ممتاز گاهی اوقات با […]