نمایندگی Zecurion DLP

24 آگوست 2021

شناخت و انتخاب راه حل‌های پیشگیری از نشت اطلاعات و داده‌ها Data Loss Prevention(DLP)

 شناخت و انتخاب راه حل‌های پیشگیری از نشت اطلاعات و داده‌ها آشنایی با Data Loss Prevention(DLP) شفاف سازی این حوزه پیشگیری از نشت داده ها یکی […]
8 آگوست 2021

موارد جدید در Zecurion DLP 11

موارد جدید در Zecurion DLP 11 ماژول های Report ، Advanced data enrichment ، ابزارهای جدید آنالیز و بهبود وب کنسول    1 ماژول Incident Response […]
2 فوریه 2020

Zecurion DLP جلوگیری از نشت داده