28 سپتامبر 2021

Tangle Bot پیامک جعلی تزریق واکسن کرونا می‌دهد

بدافزار Tangle Bot می‌تواند کاربران اندروید را گمراه کند تا نرم‌افزار دستکاری‌شده‌ای را که به همراه پیام جعلی واکسن دوز سوم کرونا ارسال‌ شده‌است، نصب کند. […]