وب کنفرانس

30 نوامبر 2020

Cisco WebEx Meeting Center

سامانه ویدئو کنفرانس دانشگاه تبریز   با شیوع ویروس کرونا، این مجموعه تمامی جلسات دانشگاه تبریز را با  نصب و راه اندازی سامانه ویدئو کنفرانس Cisco […]