ویندوز سرور

23 سپتامبر 2020

وزارت امنیت آمریکا از یک باگ خطرناک در ویندوز خبر داد

آژانس امنیت سایبری و زیرساخت آمریکا از وجود یک باگ خطرناک در ویندوز به ادارات دولتی فدرال هشدار اضطراری داد. یکی از مهم‌ترین کارهایی که برای […]