وی ام وییز

5 مارس 2022

VMware Horizon

.VMware Horizon در یک نگاه VMware Horizon® 7 دسکتاپ ها و برنامه های کاربردی مجازی. یا میزبانی شده را از طریق یک پلت فرم واحد به […]