19 آوریل 2021

ایران در رده 23 قدرت سایبری جهان ایستاده است

بر اساس تحقیقات دانشگاه هاروارد، آمریکا و چین دو کشور برتر جهان در زمینه قدرت سایبری هستند و ایران در جایگاه ۲۳ جهان قرار دارد. به […]