8 سپتامبر 2021

کاخ سفید مجبور کرد تا همه ی نرم افزارهای آسیب پذیر شناسایی شوند

این یادداشت، دستور اجرایی رئیس جمهور جو بایدن در ماه می را دنبال می کند. بر اساس یادداشتی که 10 اوت توسط دفتر مدیریت و بودجه […]
26 آوریل 2021

کاخ سفید از حملات سایبری به شبکه توزیع برق پیشگیری می‌کند

کاخ سفید، طرحی جدید برای ارتقای زیرساخت های حیاتی آمریکا ارائه کرده که شامل استفاده از تجهیزات جدید در شبکه توزیع برق است تا در برابر […]