گزارش امنیت سایبری در سال 2023

01/05/2023

گزارش تهدیدات فعال 2023

گزارش تهدیدات فعال 2023 برای رهبران کسب و کار، آنچه تیم پاسخ به حوادث Sophos X-Ops از پردازش بحران‌های امنیتی در سراسر جهان یاد گرفته است […]

جشنواره محصولات Splunk ،Manageengine ،Safetica ،Sophos ،Smartermail و راهکارهای DLP ،PAM ،Monitoring و Cisco. جهت اطلاعات بیشتر با کارشناسان در ارتباط باشید.