▪ میل سرور MailEnable

8 مارس 2021

وضعیت بحرانی امنیت سایبری در کشور درباره ایمیل سرورهای Exchange

وضعیت بحرانی امنیت سایبری در کشور درباره ایمیل سرورهای Exchange   براساس گزارش سایت Shodan.io تعداد 266629 ایمیل سرورهای Exchange آسیب پذیر همچنان روی اینترنت در […]
22 فوریه 2021

محصولات ایمیل و امنیت ایمیل رایان سامانه آرکا

محصولات پیام رسانی: شرکت رایان سامانه آرکا پیشرو در ارایه راهکارهای ایمیل سرور و امنیت ایمیل در ایران است. این شر کت تاکنون توانسته است بیش […]